Cursos disponibles

L’assignatura pertany a la matèria de “Llenguatges i tècniques de representació i comunicació visual” del 1r semestre dels estudis; matèria que te com a finalitat proporcionar eines i recursos gràfics i visuals a les 4 especialitats dels Estudis Superiors de Disseny.

 

Les assignatures d’aquesta matèria treballen conjuntament per tal que l’alumne pugui tenir una “visió polièdrica” de com representar i comunicar el Disseny.

 

La “visió” que dóna l’assignatura és de la geometria aplicada al disseny, i te com a objectiu la realització d’un dibuix d’anàlisi i de representació normalitzat amb rigor geomètric –a mà i digitalment- de superfícies planes complexes i d’objectes de mitjana-baixa complexitat.

 

Per tal que hi hagi un aprenentatge més significatiu de l’assignatura, es plantegen les activitats mitjançant la construcció de pràctiques geomètriques o models donats -dins de l’àmbit del Disseny d’Interiors, Moda, Producte i Gràfic- per tal de dibuixar posteriorment els seus plànols tècnics.


Lassignatura pertany a la matèria de “Llenguatges i tècniques de representació i comunicació visual” del 2n semestre dels estudis; matèria que te com a finalitat proporcionar eines i recursos gràfics i visuals a les 4 especialitats dels Estudis Superiors de Disseny.


Les assignatures d’aquesta matèria treballen conjuntament -a través d’activitats formatives paral·leles i també d’altres de comuns- per tal que l’alumne pugui tenir una “visió polièdrica” de com representar i comunicar el Disseny.


La “visió” que dóna l’assignatura és de la geometria aplicada al disseny i te com a objectiu la realització d’un dibuix d’anàlisi i de representació normalitzada –a mà i digitalment- d’objectes de mitjana-alta complexitat i d’espais en sistemes de representació dièdric i cònic.L'assignatura te com a objectiu conèixer els recursos informàtics i audiovisuals adients pel disseny d'interiors i utilitzar-los per generar la informació gràfica necessària per la representació d'un projecte d'interiorisme.