Els mòduls formatius de Taller de Models i Taller de Motlles pretenen desenvolupar la capacitat artística, tècnica i tecnològica que permeti  l'elaboració de models, motlles i matrius destinats a la fabricació en sèrie de productes ceràmics utilitaris i ornamentals, a partir d'un projecte propi o d'un encàrrec professional determinat, garantint la viabilitat del disseny.


El mòdul se centra fonamentalment en els esmalts característics d'alta i baixa temperatura, les seves propietats fisicoquímiques, procés d'elaboració, matèries primeres per a l'elaboració. La formulació, les proves, la cocció, els defectes i la rectificació dels esmalts. També s'estudien els engalbes d'alta temperatura, maquinària i forns, la cocció, l'organització del taller i els procediments ecològics de reciclatge de residus.

Estudi dels fonaments científics de la ceràmica, els  canvis físic-químics que es produeixen, la classificació dels materials ceràmics ; la elaboració de pastes ceràmiques, engalbes i frites que permetin  la elaboració de mostraris; el coneixement de maquines i eines així com la prevenció de riscs laborals, seguretat i higiene en el treball, protecció mediambiental.

Els mòduls formatius de Taller de Models i Taller de Motlles pretenen desenvolupar la capacitat artística, tècnica i tecnològica que permeti  l’elaboració de models, motlles i matrius destinats a la fabricació en sèrie de productes ceràmics utilitaris i ornamentals, a partir d'un projecte propi o d'un encàrrec professional determinat, garantint la viabilitat del disseny.


Estudi dels fonaments científics de la ceràmica, els  canvis físic-químics que es produeixen, la classificació dels materials ceràmics ; la elaboració de pastes ceràmiques, engalbes i frites que permetin  la elaboració de mostraris; el coneixement de maquines i eines així com la prevenció de riscs laborals, seguretat i higiene en el treball, protecció mediambiental.