UF 4: Tècniques i Tecnologies de la Postproducció Audiovisual


Aquesta matèria pretén donar a conèixer els elements dels quals disposarem com a dissenyadors i dissenyadores, per a construir peces de comunicació gràfica, i iniciar l'alumnat en el procés i realització d'un projecte de Disseny.La majoria dels projectes web on actualment participen professionals de les tecnologies de la informació i de la comunicació, no són estrictament tècnics, sinó que impliquen diferents departaments i habilitats. Entre aquests perfils professionals hi trobem el perfil encarregat de dissenyar una interfície capaç d'emocionar, fàcilment usable i accessible per a tothom.

a) Unitats Formatives: durada i seqüència d’impartició

Títol mòdul: FOTOGRAFIA

Número: M04

Hores

totals:  99 h

 

 

 

UF

 

 

 

Títol

Hores

(totals)

Curs

d’impartició

Data

inici

Data

acabament

Hores setmanals

*Requeriments d’espais

específics

*Requeriments docents específics

1

Llenguatge fotogràfic

15 h

1er

 

 

3 h

2

Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

42 h

1er

 

 

3 h

3

Fotografia aplicada a projectes de l’especialitat

42 h

1er

 

 

3h